portrety Kolberga Oskara

Jonas Brothers

Temat: 190 rocznica urodzin Oskara Kolberga
W kręgu Chopina
Sława!

"Pałac Kazimierzowski oddzielony był od ulicy wysokimi sztachetami i stanowił
sam w sobie miasteczko, zamieszkałe przez kilkaset osób. Domy stały śród drzew,
na wiosnę zakwitały bzy i jaśminy, w lecie szumiały lipy i buki. W tyle za
liceum rozciągały się dzikie rozłogi, spadające skarpą ku Wiśle, tylko
miejscami uprawiane pod warzywa. Widać stamtąd było Pragę i daleką przestrzeń
zarzeczną, w dni pogodne niebieską, w mgliste srebrną, a zawsze urzekającą.
Dzieci chodziły tam się bawić, młodsi uczniowie uczyć, a starsi licealiści
marzyć i kochać" - ten opis wyszedł spod pióra znakomitego poety Kazimierza
Wierzyńskiego, który stulecie śmierci Fryderyka Chopina uczcił powieścią
biograficzną poświęconą wielkiemu polskiemu kompozytorowi.
Powstała na obczyźnie i adresowana do amerykańskiego czytelnika książka
pt. "Życie Chopina" czerpie swą treść z materiałów źródłowych, które ożywają w
wyobraźni autora, mającego do nich emocjonalny stosunek. Przetłumaczona na
wiele języków powieść Wierzyńskiego zrobiła międzynarodową karierę,
popularyzując nie tylko biografię Chopina, ale przybliżając jego "kraj lat
dziecinnych".
Tym krajem lat dziecinnych była Warszawa, a domem obecny teren Uniwersytetu
Warszawskiego, gdzie do dziś stoi odbudowany ze zniszczeń wojennych pałac
Kazimierzowski - ówczesne Liceum Warszawskie. W tym gmachu mieszkały rodziny
profesorów, także Mikołaja Chopina, który doskonalił uczniów w języku
francuskim.
Mieszkanie Chopinów znajdowało się na drugim piętrze prawej oficyny pałacu
Kazimierzowskiego. Pod nimi, na pierwszym piętrze mieszkali Kolbergowie.
Najstarszy ich syn Wilhelm - rówieśnik Fryderyka - był jego kolegą szkolnym i
przyjacielem.
Także dwaj młodsi synowie Kolbergów uczęszczali do tej samej szkoły. Oskar -
młodszy o cztery lata od brata Wilhelma - nie miał w dzieciństwie tak
bezpośredniego kontaktu z Fryderykiem. Niemniej, to on właśnie poświęcił się
muzyce, mając zresztą tego samego nauczyciela, co Chopin - prof. Józefa
Elsnera. Najstarszy Wihelm wybrał zawód inżyniera, a młodszy Antoni został
malarzem.
Spośród związanych z Kolbergami chopenianów warto wymienić korespondencję
między Wilhelmem i Fryderykiem, dedykowany "Wilusiowi" utwór Fryderyka, także
prace malarskie Antoniego Kolberga przedstawiające salonik w mieszkaniu
Chopinów i portret Fryderyka wykonany podczas odwiedzin w Paryżu.
W przyszłym roku z okazji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Towarzystwo
im. Fryderyka Chopina zamierza w swojej siedzibie w pałacu Ostrogskich urządzić
wystawę poświęconą Oskarowi Kolbergowi. Takie podkreślenie więzi między obu
twórcami powinno uświadomić zwiedzającym, że źródłem prawdziwie wielkich dzieł
jest rodzima kultura, głęboko zakorzeniona w ojczystej ziemi.
Anna Idzikowska-Śliwińska>> Na początek <<Pozdrawiam i zapraszam na:
Forum Słowiańskie
nakarm dziecko, kliknij w pajacyka TERAZ:
www.pajacyk.pl
Ignorant
+++
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,12217,10921637,10921637,190_rocznica_urodzin_Oskara_Kolberga.html